google-site-verification: googlec52f63fe9f40e33f.html

OM OSSSteinar Hellstrøm som eier og driver firmaet startet i 1990 som lærling på et Citroen verksted. Etter hvert ble han Citroen-teknikker og verksmester. I 2004 startet han selvstendig med å bygge om biler til å kunne kjøre på gass »LPG». Etter hvert ble det mer reparasjoner av biler som hadde feil som det var vanskelig å finne ut av eller stille en riktig diagnose på. For å kunne følge utviklingen av nyere biler kjøpte han sitt første PicoScope, og etter det har det blitt flere. Han hadde flere verksteder som leverte biler til reparasjon hos han, men etter som kompetansen økte kom det også mye telefoner om hvordan man kunne finne feil eller stille den rette diagnosen. Det ble starten på kurs og opplæring i bilbransjen, og etter hvert ble han ansatt på et firma som driver med bilteknisk Hotline og kurs. Han jobber nå som kursansvarlig og Hotline-ansvarlig for Elektro-Partner AS. Det er sikkert mange som har møtt på han under tema-kvelder eller kurs for flere av bilverkstedkjedene i Norge.


Vi har fra mars 2016 fått distribusjonsavtale for salg av Pico Scope i Norge. Vi kommer til å sette opp flere temakvelder utover året for å vise frem produktene. Det kommer også til å bli satt opp grunnkurs og viderekommende opplæring i bruk av Scope fremover.


Våren 2018 starte vi med og bygge opp et eget verksted for reparasjon av elbil batterier, Vi har fått på plass alle godkjenninger og kjøpt inn test utstyr for ladning og balansering av celler og moduler. Vi har også satt opp 30 kurs i El / hybrid opplæring i 2018 som vi allerede har fylt opp. Vi setter opp nye kurs i 2019.  Vi kommer til å sette opp kurs som er merke spesifikke på noe elektriske biler som vi jobber mye med selv. Fiat 500E er en av disse, den er kun solgt ny i USA.

Vi selger nå også diagnose utsyr til Fiat 500 E og batteri moduler og BPCM for denne bilen.


Mai 2019 signere vi ny leie kontrakt i Lillestrømveien 1640 på 330 m2 .Vi har bestilt inn nye løftebukker og skaper fra Wurth og satt av plass til og bygge opp et stort batteri verksted for reparasjon av høyvolt batterier til el og hybrid biler. Vi har også fått på plass en samarbeid avtale med AS Batteri Retur om reparasjon av høyvolt batterier til el og hybrid biler.


August 2019 har vi besøk fra Steve Smith og Ben Martins hos Pico Scope. Vi skal teste Pico Scope software og hardware på EL bil reparasjoner i tre dager.

Vi har også fått en ny avtale om kursing / opplæring i EL og hybrid sikkerhet for Mobile verksted kjeden.


Desember 2019 er vi endelig ferdig med batteri represjon verkstedet og vi kan nå få unna ennå flere høyvolt batteri repsjoner siden kapasiteten vår nå har økt til det dobbelt .

Januar 2020 signerer vi en 5 års avtaler om opplæring i EL og hybrid sikkerhet for Norges Biloppsamlers Forening.